این قسمت صرفاً جهت اعلام موضوعاتی است که نیاز به دریافت پاسخ ندارد که شامل پیشنهادات و یا اعلام خرابی می گردد .
درصورتیکه نیاز به پشتیبانی دارید یا موضوع مطرح شده شما احتیاج به پاسخ یا پیگیری با خودتان دارد ، لطفا این موضوع را فقط از طریق قسمت پشتیبانی آنلاین (قسمت پایین سمت راست) سایت مطرح کنید تا در کوتاه ترین زمان توسط تیم پشتیبانی پیگیری گردد.
لازم به ذکر است که جهت گزارش فایل میبایستی از قسمت مخصوص گزارش فایل اقدام نمایید .